Beleid scouting en BVO's

Beleid jeugdcommissie betreffende scouting en activiteiten BVO’s en voetbalscholen

Het niveau van de selectieteams van onze jongens en meisjes wordt steeds hoger. Dat betekent automatisch dat er ook meer interesse is van “andere partijen” voor onze spelers en speelsters. Dit betreft BVO’s (profclubs, m.n. Ajax, AZ, FC Utrecht, Volendam) en voetbalscholen.

Sc Buitenveldert vindt de ontwikkeling van haar talenten belangrijk en is daarom niet tegen het scouten en deelname aan activiteiten van BVO’s en voetbalscholen. Er is echter in het verleden onduidelijkheid geweest omtrent de wijze van contact en het meetrainen/-spelen bij deze organisaties.  Dit heeft geleid tot onrust bij spelers, ouders en teams en dat willen wij voorkomen.

Tevens willen wij benadrukken dat het spelen in selectie-team bij onze club betekent dat je goede trainingen krijgt en veel wedstrijden speelt. Het doen van extra activiteiten kan overbelasting met zich mee brengen, wat weer blessures tot gevolg kan hebben.

Daarom heeft de Jeugdcommissie (JC) hiervoor een beleid ontwikkeld, waarin wij de afspraken zo goed mogelijk hebben vastgelegd. 

Algemene uitgangspunten

- dat activiteiten van het eigen team in principe altijd voorrang hebben boven activiteiten bij een andere organisatie.
- dat activiteiten bij een andere organisatie alleen mogen plaats vinden als toestemming is gegeven door de technisch Jeugdcoördinator (TJC: Bert Rijmers).
- dat het meedoen aan bovengenoemde activiteiten zonder toestemming in het uiterste geval kan leiden tot sancties.

Afspraken met BVO’s

1. Scouts melden zich bij een bezoek aan onze club vooraf bij het wedstrijdsecretariaat (Peter Weilenmann). Peter verwijst de scout naar de TJC (of bij zijn afwezigheid naar een lid van de JC).
2. Scouts overleggen niet/vragen geen gegevens van spelers op bij trainers, ouders of spelers.
3. Indien scouts gegevens van spelers vragen, dan wenden zij zich tot de TJC.
4. Tot 1 december verschaffen wij geen informatie van spelers aan een BVO.
5. Voor 1 januari krijgen spelers geen toestemming om elders een stage te lopen.
6. Tussen 1 januari en 15 april kunnen spelers worden uitgenodigd voor een externe stage van maximaal 4 trainingen, mits deze niet op de trainingsdagen en wedstrijddagen van sc Buitenveldert zijn.
7. Vanaf 15 april kunnen spelers een stage bij een andere club lopen mits deze niet op de trainingsdagen en wedstrijddagen van sc Buitenveldert zijn.

Deze afspraken zijn bekend bij de genoemde BVO’s. Wordt u toch door hen benaderd, dan vragen wij u dit direct te melden bij de TJC of de JC. Uitzonderingen op bovengenoemde regels kunnen slechts met toestemming van de TJC en de JC gemaakt worden.

Activiteiten voetbalscholen

Als een speler zich, buiten de dagen dat hij/zij traint en speelt bij sc Buitenveldert, verder wil ontwikkelen, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen.

Een aantal van de voetbalscholen scouten kinderen vooraf op kwaliteit en/of proberen hen warm te maken door hen uit te nodigen voor extra wedstrijden en toernooien. Er wordt ook beloofd dat er scouting door BVO’s plaatsvindt tijdens deze extra activiteiten. Naar onze mening hoort een voetbalschool niet deze rol te spelen.

Het spelen van extra wedstrijden/toernooien kan bovendien leiden tot overbelasting en blessures, waardoor de speler niet kan deelnemen aan activiteiten van het eigen team bij sc Buitenveldert. Dat gaat ten koste van de ontwikkeling van de speller en van het teambelang en dat kan niet de bedoeling zijn van het trainen op een voetbalschool.

Wij zijn daarom van mening dat het spelen van wedstrijden/toernooien bij een voetbalschool tijdens het voetbalseizoen (grofweg van 1 augustus tot 15 juni) niet in het belang is van de speler en club. En daarom zullen wij geen toestemming geven voor het meedoen aan deze extra activiteiten.

Wij zullen dit desgevraagd met voetbalscholen communiceren.

Mocht bovenstaande vragen oproepen, gelieve dan contact op te nemen met Bert Rijmers, tjc@buitenveldert.com

Bijlagen

Klik hier voor een artikel VI over voetbalschool BalControle