Algemeen

Een club gerund door vrijwilligers

sc Buitenveldert is een vereniging die voor het grootste gedeelte wordt gerund door vrijwilligers. Het runnen van een voetbalcub van 1200 leden is een immense taak; financieel beheer, algemene organisatie en coordinatie, voetbaltechnische zaken, wedstrijdcoordinatie, dagelijks beheer, inkoop, teambegeleiding, trainingen, etc, etc. Vrijwel al deze taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. 

Om een vereniging van dergelijke omvang goed te kunnen laten functioneren is een goede organisatie vereist. Dat kan alleen wanneer de vrijwilligers de taken waarvoor zij verantwoording nemen, naar hun beste kunnen uitvoeren. Vrijwilligheid betekent derhalve geen vrijblijvendheid.

Onze vereniging heeft altijd behoefte aan mensen die een taak op zich willen nemen. Dat kunnen mensen zijn die over specifieke vaardigheden beschikken om speciale taken  uit te voren (b.v. loodgieter, schilder, trainer, scheidsrechter, IT, bestuurlijk, etc. ) maar ook om mensen die algemene taken willen uitvoeren, zoals bardiensten, teamleider en organisatorishe werkzaamheden.

Wij hopen dat u zich aangesproken voelt en dat u verantwoordelijkheidsbesef heeft, en dat u een taak op zich wilt nemen of al genomen heeft. Zonder mensen zoals u zou sc Buitenveldert niet hebben bestaan.     

Ik meld me aan als vrijwilliger