Opzeggen

Mocht je besluiten te stoppen met voetballen dan geldt de volgende procedure:

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 mei 2018 plaatsvinden. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 31 mei kosteloos, daarna wordt de volledige contributiebedrag in rekening gebracht.

Voor beëindiging van het lidmaatschap dienen - indien van toepassing - alle in bruikleen gegeven materialen (tenues, ballen, ..) ingeleverd te zijn.

Opzeggen kan:

1. Via het online formulier

2. Per brief:

sc Buitenveldert 
Postbus 75333 
1070 AH Amsterdam 

Eventuele vragen kunt u richten aan: ledenadministratie@buitenveldert.com