Contributie

Contributie seizoen 2016-2017 

sc Buitenveldert wordt het komende seizoen geconfronteerd met een paar tegenvallers in haar begroting. Wat het meeste impact heeft is de verhoging van de veldhuur die de gemeente heeft doorgevoerd. Daarnaast moeten we voortaan onroerend zaak belasting gaan betalen.

We zien ons daarom genoodzaakt om de contributie gemiddeld met 15% te verhogen. Concreet betekent dit dat de contributie voor elke speler met EUR 25,- verhoogd wordt. Daarnaast hebben we besloten dat selectie-spelers bij de jeugd (vanaf de E-top bij de jongens en D-pupillen bij de meisjes) een extra toeslag van EUR 30,- moeten betalen. Reden hiervoor is dat selectie-spelers vaak meer trainen onder begeleiding van opgeleide trainers en meer gebruik maken van zaken die door de club gefaciliteerd worden (velden, licht, materiaal). Dat rechtvaardigt een toeslag ten opzichte van niet-selectiespelers.

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bij voorbeeld verhuizing of door werkomgeving en hij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. 
Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is.
Indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u donateur worden.

Tenslotte gaan we vanaf volgend jaar de inning van de contributie uitbesteden aan ClubCollect. Deze organisatie maakt het mogelijk om onze facturen per e-mail of sms te ontvangen en te betalen via Ideal of automatische incasso. Bovendien maken we het voor onze leden mogelijk om in maximaal 4 maandelijkse termijnen te betalen (via automatische incasso). Over dit proces zullen we binnenkort nadere informatie verschaffen.

De contributie voor het nieuwe seizoen is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 juni 2016.

Het bestuur  

Jonge Sterren € 200,00
JO08 , JO09 , MO09 € 220,00
JO10 , JO11 , MO11 € 220.00 , JO11-1  € 250,00
JO13 , MO13 € 235,00 , JO+MO selectie  € 265,00 
JO15 , MO15 € 235,00 , JO+MO selectie  € 265,00
JO17 , MO17 € 235,00 , JO+MO selectie  € 265,00
JO19 , MO19 € 235,00 , JO+MO selectie  € 265,00
Senioren € 280,00

Laatst gewijzigd: juni 2016

De contributie dient voor 1 oktober te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling komt er €25,00 administratiekosten bij en kan men niet meer opgesteld worden!  Alleen bestaande leden kunnen hun contributie via de bank en giro betalen, niet leden kunnen hun eerste betaling alleen per Pinbetaling voldoen!

** De contributie wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld! **

Betaling overmaken op:

Gironummer NL74INGB0004967513 (alleen voor contributie!)
Sportclub Buitenveldert te Amsterdam
Vermeld duidelijk de naam van de speler/speelster en geboorte datum

Tenue

Voor jeugdleden is de contributie is inclusief een tenue, het tenue is in bruikleen en blijft eigendom van Sc Buitenveldert.

Inschrijfgeld 

Voor het seizoen 2016-2017 wordt er geen inschrijfgeld berekend.