23-11-2017 - Aankondiging ALV 8 december 2017

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op 8 december om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Gustav Mahlerlaan.

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen ledenvergaderingen 9 december 2016
4. Stand van Zaken Jeugd/Dames/Heren
5. Ontwikkelingen Zuid-as
6. Financiƫn
7. Aftreden en benoeming bestuursleden
8. Jubilarissen
9. Rondvraag
10. Afsluiting

De notulen van de ledenvergaderingen van 9 december 2016, het financieel verslag 2016 /2017 en de begroting 2017/2018 liggen vanaf 1 december ter inzage in het clubhuis. Daarnaast kunt u via hb.secretaris@buitenveldert.com vragen om toezending van de notulen.

Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.