01-12-2016 - RIVM: Sporten op kunstgras met rubberkorrels veilig

RIVM heeft 20 december jongstleden het onderzoek naar sporten op kunstgras gepubliceerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat sporten op kunstgras met rubbergranulaat verantwoord is. Het volledige persbericht vind je hier

Vanzelfsprekend zijn wij verheugd met de uitkomsten van dit onderzoek. Dat laat onverlet dat het bestuur nieuwe ontwikkelingen rondom de rubberkorrels nauwlettend blijft volgen. Nadere informatie hierover zal via de website bekend gemaakt worden. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur: hb.voorzitter@buitenveldert.com

Het Bestuur 

 

ONDERZOEK

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_rubbergranulaat_is_veilig