09-12-2016 - Update korrels op de velden uitkomst onderzoek Bandensector.

Onlangs hebben we de uitkomst ontvangen van het onderzoek dat de Bandensector naar onze 4 velden heeft uitgevoerd. Omdat we onze leden volledig willen informeren over alle ontwikkelingen, publiceren we hierbij 1 van de 4 brieven die we ontvangen hebben.

Voor elk veld hebben we een brief ontvangen, waarvan de inhoud gelijk is. De uitkomst is positief, we blijven ruimschoots binnen de gestelde normen. De volgende stap in dit dossier is de uitkomst van het onderzoek dat de RIVM momenteel uitvoert. We hebben begrepen dat het RIVM deze maand de resultaten van haar onderzoek publiceert.

** BRIEF **

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd.

Deze rapportage betreft de analyse van de monstername op 14/11/2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark Buitenveldert. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 0595/Amsterdam-9 

Samenvatting van het testresultaat:

Test Resultaat
SBR Check ok
PAKs–gehalte ok


SBR Check
 

Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden.SBR Check

Op basis van uitgebreid onderzoek1 heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg.

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH- wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

 

Het volledige rapport vind je hier.